- Mijn Visie - 

Efficiënt Voor Gent.

Veel woorden aan iets vuil maken is niet efficiënt. Dus als ik één duidelijk woord moet kiezen is het precies dat: efficiënt. Het zegt hoe ik politiek bekijk én hoe ik zelf ben. Handig: mens én politicus in één.

Efficiënt is mijn versie van het Open VLD motto: gewoon doen. En de voorbije zes jaar heb ik veel kunnen doen. Met plezier, voor u en onze stad.

Zo hebben we de afvalberg van de Gentse Feesten in kilo's 25% kleiner gemaakt, en in volume zelfs 75%. Het evenwicht tussen levendige feesten en leefbaarheid voor de bewoners is hersteld: er zijn nauwelijks nog klachten over lawaai en wildplassen.

Door de gecontroleerde uitstap uit Publilec, heeft de stad meer dan 40 miljoen euro ontvangen, en zijn de pensioenen van de oud-stadsmedewerkers verzekerd.
Ons ambitieus budgettair meerjarenplan bleek telkens in evenwicht zonder de personenbelasting en onroerende voorheffing te verhogen. En met een evenwicht tot alvast 2021 kan de volgende bestuursploeg financieel gezond aan de slag.

De voorbije 24 jaar heb ik velen van u persoonlijk mogen ontmoeten. De talloze gesprekken met duizenden Gentenaars hebben mij geleerd dat een stad vooral gemaakt wordt door de mensen die er wonen. Gentenaars die voelen wat in Gent past, en wat niet. Het Gent-gevoel is ondefinieerbaar, maar verbindt alle Gentenaars.

Ook de komende zes jaar wil ik graag samen met u verder werken aan onze prachtige stad. Ambitieus, fier, doelgericht en efficiënt.

Voor de stadsontwikkeling heb ik grote, maar haalbare plannen. Groei, ruimte, mobiliteit én klimaat. Het ene hoeft het andere niet in de weg te staan. Ondernemers moeten ruimte krijgen om tewerkstelling, welvaart én woningen te creëren, zonder vrije ruimte op te offeren. Creatieve en high-tech breinen kunnen met onze impulsen van Gent een mondiaal begrip maken. En onze financiën horen te blijven waar ze al 16 jaar zijn: in liberale, efficiënte handen.

Christophe Peeters