- Mijn Realisaties - 


FINANCIEEL EVENWICHT ZONDER BELASTINGVERHOGING


Als 16 jaar ben ik verantwoordelijk voor het geld van de Gentse belastingbetaler, een budget van intussen ruim 1 miljard euro. Dit mogen beheren als goede huisvader, is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een erezaak.

Jaren liberaal beleid op financiën heeft ervoor gezorgd dat de personenbelasting en de onroerende voorheffing in Gent bij de laagste van de Vlaamse centrumsteden behoren.

Bovendien hebben we de voorbije jaren telkens overschotten gecreëerd op onze exploitatierekening, zeg maar ons huishoudbudget. Dit heeft ons toegelaten de voorbije zes jaar opnieuw bijna 500 miljoen euro te investeren. In wegen, parken, scholen, bedrijventerreinen, musea en monumenten. Het resultaat is meer dan zichtbaar in onze stad.

Ook het volgende bestuur zal trouwens ruimte hebben om beleid te voeren en te investeren. Met een budget dat alvast tot halfweg de volgende legislatuur in evenwicht is, en een netto-investeringsruimte van 540 miljoen euro, kan de nieuwe ploeg in januari met een gerust gemoed starten.

terug naar alle realisaties