- Mijn Realisaties - 

Dit hebben we gewoon
efficiënt
gedaan

GENTSE FEESTEN SCHONER GEMAAKT

We hebben afvalberg van de Gentse Feesten in kilo's 25% kleiner gemaakt, en in volume zelfs 75%. Over geluidsoverlast hoorden we geen buren meer klagen

PENSIOENEN VERHOOGD

De pensioenen van de medewerkers van het stadsbedrijf EGW die naar Eandis en Publilec gingen werden gevoelig verhoogd. Naar 2% in 2015 en naar 3% in 2016.

FINANCIEN IN EVENWICHT GEHOUDEN

Ons ambitieus budgettair meerjarenplan bleek telkens in evenwicht zonder de personenbelasting en onroerende voorheffing te verhogen. En met een evenwicht tot 2021 kan de volgende bestuursploeg financieel gezond aan de slag.

HERBESTEMMMING SINT JOZEFSKERK INGEVULD

Een herbestemming met multifunctionele invulling van het kerkgebouw. Economische, sociale en buurtgerichte functies maken van de kerk het kloppend hart van de wijk. Een laagdrempelige hub voor startende en creatieve ondernemers midden het Rabot. De kelder kan worden benut en er kan een verdieping in, zodat er tot 3000m2 benut wordt. Er kan een uitgraving gebeuren om de toegankelijkheid, zichtbaarheid en belevingswaarde van het gebouw en domein errond te verhogen.

PENSIOENEN VEILIGGESTELD

Jaarlijks presenteren we aan de vakbonden en de gemeenteraad een stand van zaken van onze pensioenen. Ondertussen heeft de stad reeds een reservefonds van meer dan 130 miljoen euro als buffer om de pensioenen betaalbaar te houden.

EEN FINANCIEEL KADER GECREËERD

De stad heeft sinds 2012 een kader voor beleggingen en financieringen. Het beheerst de risico's en organiseert het halen van de doelstellingen qua rendement én op sociaal, ethisch en ecologisch vlak. Voor een echt duurzaam financieel stadsbeleid.

PAROCHIEKERKEN HERBESTEMD

De stad Gent werkte in samenwerking met de Vlaamse overheid een pilootproject uit voor toekomst van de 46 parochiekerken in Gent. De bisschoppelijke overheid maakte een lijst van 17 parochiekerken die voor herbestemming in aanmerking komen. De stad keurde deze lijst goed. Enkele van deze kerken zijn al herbestemd, voor andere wordt met de eigenaar een herbestemming gepland.

CARNAVAL SERIEUS GEHOLPEN

Er werd met Karnaval Ledeberg en Den Engelraad, het carnavalscomité van Sint-Amandsberg, een meerjarige overeenkomst afgesloten, tot en met 2019. De stad engageert zich om de carnavalscomités zowel financieel als logistiek te ondersteunen. Zo kunnen de carnavalisten zich onbezorgd concentreren op waar ze zo goed in zijn: onze stad elk jaar weer trakteren op schitterende carnavalsstoeten en bijhorende festiviteiten.

SAMENWERKING MET OPPERDEKENIJ GESTART

De opperdekenij is een belangrijke partner van de stad. Als aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van alle dekenijen, zowel sociale als commerciële, is ze erg goed op de hoogte van wat er leeft in Gent. De stad zette met de opperdekenij een samenwerking op, om te werken aan een aangename stad voor iedereen.

AFSPRAKEN MET IVAGO EN DE DEKENIJEN GEMAAKT

Voor vele Gentenaars zijn de dekenijfeesten in hun buurt een jaarlijks hoogtepunt. Er werden goede afspraken gemaakt tussen de dekenijen, Ivago en stad Gent. Zo kunnen de dekenijen zich volledig toeleggen op het organiseren van hun feest en blijft het openbaar domein toch steeds proper achter.

SOCIALE DEKENIJEN ONDERSTEUND

De sociale dekenijen vervullen een belangrijke functie in hun wijken. Naast een jaarlijks dekenijfeest organiseren ze ook activiteiten voor mensen die het moeilijker hebben. De stad ondersteunt de dekenijen daarin graag. We zijn hen dankbaar voor hun werk.

BRADERIEEN GEBUNDELD

Amper vijf jaar geleden was er elk weekend in Gent wel ergens een braderie, met heel wat omleidingen en files tot gevolg. Al die aparte braderieën werden gebundeld tot twee grote braderieën, onder de noemer Braderie Publique. Beter voor de handelaar en aangenamer voor de bezoeker en de centrumbewoner. Win win win!

FESTIVALS GESTEUND

Gent telt vele leuke kleine muziekfestivals in de deelgemeenten. Met Woodrock, Copacobana, Dioniss & Bruudruusterrock werd een overeenkomst voor meerdere jaren afgesloten. Zij bezorgen de vele buurtbewoners een leuk weekend, als stad ondersteunen we hen daarin graag.

FOOR GENTSE FEESTEN HERTEKEND

De foor op de Vrijdagmarkt is een van de grote troeven van de Gentse Feesten. Het plan werd helemaal hertekend. Er is nu nog meer ambiance!.

HALFVASTENFOOR HERTEKEND

De Halfvastenfoor heeft al meer dan 500 edities op de teller, maar de plaatsing van de 100 verschillende foorattracties was aan vernieuwing toe. Het is er nu nog aangenamer vertoeven, er is meer open ruimte en er werd zelfs een gezellig middenpleintje gecreëerd waar men iets kan eten en drinken terwijl zoon- en dochterlief een van de vele attracties uitproberen.

BUFFALODAG NIEUW LEVEN INGEBLAZEN

De laatste jaren komt de voltallige ploeg van KAA Gent naar de Buffalodag op de Halfvastenfoor. Supporters kunnen een praatje slaan met hun favoriete speler of met hem op de foto. Wie in de kleuren van de ploeg verkleed is of z'n supporterssjaal draagt krijgt zelfs korting bij heel wat attracties.

FRIETKOTSTANDPLAATSEN GEVEILD

Er werd een veiling gehouden voor standplaatsen voor frietkoten op het openbaar domein. Iedereen kon deelnemen en meedingen naar een locatie. Zo houden we de geroemde Belgische friet(kot)cultuur mee in stand!

GENTSE FEESTEN VERSCHOVEN

De Gentse Feesten starten en eindigen een dag vroeger, we feesten tegenwoordig van vrijdag tot en met (de volgende) zondag. De aanpassing heef alleen maar voordelen: een weekendavond extra, minder overlast voor bewoners die na de Gentse Feesten terug moeten gaan werken en de stad ligt er sneller terug proper bij. Klassiekers zoals de 'dag van de lege portemonnees' werden natuurlijk behouden!

OPENINGSSTOET AFGESCHAFT

De 'openingsstoet' op zaterdag was sinds de Gentse Feesten op vrijdag starten niet langer de echte opening van de Feesten. Veel Gentenaars waren ook al langer kritisch over de kwaliteit van de stoet. De stoet werd vervangen door een echt openingsevenement op vrijdagavond. En dat wordt elk jaar weer een verrassing.

SUBSIDIEREGLEMENT OPGEMAAKT

Er werd een subsidiereglement opgemaakt voor alle feestkernen en kleinere projecten op de Gentse Feesten. Iedereen die iets organiseert kan een aanvraag indienen. Een onafhankelijke jury van experten beoordeelt. Zo steunen we de vele projecten die samen de kern van de Gentse Feesten vormen, maar springen we toch omzichtig om met het geïnvesteerde belastinggeld.

TOILET GENDERNEUTRAAL EN GRATIS GEMAAKT

Het was in het verleden als bezoeker van de Gentse Feesten niet altijd gemakkelijk om een toilet te vinden. Ook de bewoners merkten het tekort aan sanitair, door het stijgende aantal wildplassers. Meer en gratis, genderneutrale toiletten losten dit op.

ARTIESTENMARKT ONDERSTEUND

Elk jaar in juni wordt de 'Artiestenmarkt' georganiseerd, waarop Gentse volksartiesten hun Gentse Feestenprogrammatie komen voorstellen. Met tal van sketches en muzikale intermezzo's. Ambiance verzekerd. Wie wil kan zelfs direct tickets aanschaffen voor een voorstelling tijdens de Feesten.

EXTRA KATERN IN GENTSE FEESTENMAGAZINE

In het Gentse Feestenmagazine wordt een apart uitneembaar katern opgenomen met heel wat informatie over de voorstellingen van de Gentse volksartiesten. Een echte Gentenaar vindt er zeker zijn ding, maar ook voor wie het Gents wil ontdekken is er keuze genoeg. Wat reclame voor onze Gentse volksartiesten mag wel, velen onder hen spelen al tientallen jaren op de Feesten!

OPENINGSEVENEMENT GEORGANISEERD

Aangezien de Gentse Feesten sinds enkele jaren starten op vrijdag, werd er ook gezocht naar een leuk openingsevenement op vrijdagavond. In 2016 was 'De Langste Fanfare' een absoluut succesnummer, onder leiding van Die Verdammte Spielerei. In 2017 zorgden de Vuurmeesters voor een feërieke vuurbeleving rond 'the green' en verscheen er een parcours van lantaarns doorheen de Feestenzone. Wat het in 2018 wordt is voorlopig nog een goedbewaard geheim.

FEESTGELUID GEMONITORD

Op alle feestkernen met live optredens worden de geproduceerde decibels continu in het oog gehouden. Het is belangrijk voor zowel bewoners als bezoekers dat de geluidsnormen gerespecteerd worden. De metingen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat de verschillende feestkernen dit heel nauwgezet opvolgen.

BAUDELOPARK

Tot 2013 werd er in het Baudelopark dagelijks tot 5u gefeest, wat zeker niet evident was voor de vele bewoners rond het park. Sinds 2014 stopt men in het Baudelopark om 2u30. Op Bij Sint-Jacobs wordt er sindsdien wel gefeest tot 5u, feestvierders die het wat later (of net heel vroeg) maken kunnen nu terecht op de site rond Bij Sint-Jacobs en de Vlasmarkt.

EINDUUR VERVROEGD

Op heel wat Gentse Feestenpleinen werd er vroeger gefeest tot 3u, tegenwoordig is dat 2u30. Het lijkt misschien 'maar' een halfuurtje, maar samen met de vele andere maatregelen die genomen werden om de feesten voor iedereen leefbaar te houden, maakt dit voor bewoners een groot verschil.

SPERPERIODE INGEVOERD

In 2014 nam het college een belangrijke beslissing om het evenwicht tussen levendigheid en de leefbaarheid in het stadscentrum te bewaren: 2 weken voor en 2 weken na de Gentse Feesten geldt er een sperperiode in de zone van de Gentse Feesten. Er mogen dan geen evenementen georganiseerd worden, zo zijn de bewoners zeker van een rustige periode voor en na de Feesten.

DAGELIJKS OVERLEG GEORGANISEERD

Bewoners die een opmerking hebben, hun hart willen luchten of net een fantastisch idee voor de Gentse Feesten willen voorstellen kunnen dagelijks overleggen met de feestenburgemeester of een medewerker. Die directe lijn is erg belangrijk, zodat er indien nodig direct ingegrepen kan worden.

WEGWERPBEKERS AFGEVOERD

Op de Gentse Feesten worden elk jaar honderdduizenden drankjes genuttigd, wat leidde tot een enorme berg aan plastic bekers. Niet goed voor het milieu en geen mooi zicht in ons historische centrum. De stad maakte er dan ook een prioriteit van om dit aan te pakken. De voorbije jaren bewezen verschillende feestkernorganisatoren al dat het ook anders kan en vanaf 2018 is het overal zover: geen wegwerpbekers meer op pleinen of terrassen.

BOETES OP WILDPLASSEN VERHOOGD

Sinds de stad het sanitair op de Gentse Feesten gratis maakte en de capaciteit gevoelig uitbreidde is er echt geen enkel excuus meer om wild te plassen. Wie dat toch nog doet riskeert dan ook een stevige boete. Dergelijk asociaal gedrag wordt niet getolereerd op de Gentse Feesten.

BEWONERSPARKEREN UITGEBREID

Niets zo vervelend als na een lange werkdag nergens in je eigen buurt een parkeerplaats te vinden. Tijdens de Gentse Feesten gebeurde dat vroeger wel eens. De stad greep ondertussen in en zorgde ervoor dat een ruime zone rond de Gentse Feesten exclusief voorbehouden wordt voor bewonersparkeren, zodat de bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

KINDERSTOET OPGEZET

De kindernamiddagen in het Zuidpark zijn al langer een voltreffer onder de jongste feestvierders, maar nu is er ook een heuse kinderstoet. Van Bij Sint-Jacobs, voorbij het stadhuis tot aan 't Zuid, onder leiding van de enige echte kinderburgemeester van Gentopia. Kinderen van verschillende verenigingen tonen er hun talenten, niet te missen!

WEDSTRIJD STRAATARTIESTEN UITGESCHREVEN

Straatanimatie is een van dé fundamenten van de Gentse Feesten. Overal waar je loopt zie je straffe straatartiesten of -muzikanten het beste van zichzelf geven. Ze zijn gemakkelijk te vinden door de meute enthousiaste toeschouwers errond. De stad besloot om een wedstrijd uit te schrijven, een zoektocht naar de beste straatartiesten en -muzikanten. En sindsdien is het niveau zowaar nóg gestegen.

AANBESTEDING EETSTANDEN UITGESCHREVEN

De stad schreef in 2017 een aanbesteding uit voor alle eetstanden op de Gentse Feesten. Iedereen die graag een eetstand wou uitbaten op de Gentse Feesten kon deelnemen. Zo garanderen we ook een divers aanbod: pizza, pasta, hamburgers, frieten, vegetarische gerechten, wereldkeuken, je vindt het allemaal op de Feesten. En de opbrengst van de veiling vloeit volledig terug naar de Gentse Feesten.

VERKOOPSTANDEN AFGESCHAFT

Tot enkele jaren geleden stonden er heel wat verkoopstanden in de Feestenzone. Ze boden echter weinig meerwaarde en namen heel wat kostbare ruimte in. De ruimte die vrijkwam werd vrijgehouden, wat het voor de bezoeker een stuk aangenamer maakt om doorheen de Feesten te wandelen.

NAMIDDAGPROGRAMMATIE UITGEBREID

Enkele jaren geleden was er op de Gentse Feesten vooral 's avonds en 's nachts veel te beleven. De stad vroeg aan de organisatoren om ook aandacht te hebben voor namiddagprogrammatie. Zo is er voor elk wat wils op de Gentse Feesten, bijvoorbeeld ook voor gezinnen met jonge kinderen. De organisatoren werkten actief mee, er is nu ook overdag heel wat meer te doen.

VUURWERK VASTE STEK GEGEVEN

Het vuurwerk vond een vaste stek aan Portus Ganda, op de maandag van de Gentse Feesten. Een prachtige locatie voor een vuurwerk én vlakbij de Gentse Feestenzone, zodat iedereen nog wat kan nagenieten op de Feesten.

CONCERTEN NAAR WOONZORGCENTRA GEBRACHT

De Gentse Feesten zijn er voor iedereen. We brengen dan ook graag een stukje Gentse Feesten naar wie er zelf niet meer geraakt. De concerten in de woonzorgcentra zijn daar een goed voorbeeld van. Populaire artiesten zoals Lily Castel, Fred Geirnaert e.a. bezorgen de bewoners een fantastische namiddag vol ambiance.

CONVENANTEN AFGESLOTEN MET FESTIVALS

De Gentse Feesten huisvesten enkele straffe festivals, bijvoorbeeld het Jeugdcircusfestival, het Puppetbuskersfestival en MiramirO. Er werden convenanten afgesloten met deze festivals, zodat ze tot en met 2020 zeker zijn van structurele ondersteuning en zich kunnen focussen op het voorbereiden van alweer een spetterende editie van de Gentse Feesten.

BORDEN GEPLAATST TEGEN HINDER

Wie naar huis vertrekt van op de Gentse Feesten durft al eens uit het oog verliezen dat veel bewoners ondertussen aan het slapen zijn. De stad probeert de hinder voor bewoners op alle vlakken te beperken, we maken de bezoekers er dan ook graag op een ludieke manier attent op, bijvoorbeeld door grote borden te plaatsen met het opschrift "Ssst..., gulder vertrekt neu, wulder zijme zuust 'vertrokke'".

PROTESTEN GESTOPT

Vzw Leefbaarheidskader streefde naar leefbare feesten voor de bewoners. Vzw Plasactie maakte een strijdpunt van voldoende en gratis sanitair, voor zowel mannen als vrouwen. Beide vzw's hebben ondertussen de strijdbijl met de stad begraven, omdat hun voornaamste bezorgdheden weggewerkt werden. Een teken dat de Gentse Feesten in de goeie richting geëvolueerd zijn op deze vlakken. Maar ook nu blijven we werken aan betere Feesten voor iedereen.

PROFESSIONELE GENTSE WINTERFEESTEN OPGESTART

Sinds de Gentse Winterfeesten beschikt Gent over een kerstmarkt met (inter)nationale uitstraling. Gent wordt tegenwoordig alom geprezen als een van de steden die tijdens de eindejaarsperiode een bezoekje waard zijn. Er werd voor de organisatie van de Gentse Winterfeesten een overeenkomst gesloten met een private partner, die ook nog voor de komende drie edities van de Winterfeesten zal instaan. De 'oude' kerstmarkt op het Sint-Baafsplein en het Sint-Pietersplein kostte de stad jaarlijks zo'n 100.000 euro. De huidige organisator betaalt elk jaar 60.500 euro aan de stad. Een mooie besparing van belastinggeld dus, en het geld dat de stad krijgt wordt gebruikt om de deelgemeenten te voorzien van eindejaarsverlichting.

UITLEENDIENSTEN GEFUSIONEERD

De stad telde heel wat verschillende uitleendiensten: voor evenementen, voor scholen, voor jeugd,... Al deze uitleendiensten fusioneerden tot het Uitleenpunt bij de dienst evenementen, feesten, markten & foren. Ruime openingsuren en een veel groter aanbod samengebracht op één plek. Kortom: veel klantvriendelijker.

MATERIAAL UITLEENPUNT VERNIEUWD

Er werd geïnvesteerd in heel wat nieuw materiaal voor het Uitleenpunt. Voornaamste bedoeling: het ondersteunen van de organisatoren van de vele fantastische evenementen die Gent rijk is. Er werd onder meer nieuw audiovisueel materiaal aangekocht, een nieuwe tribune,...

BOERENMARKTEN UITGEBOUWD

Boerenmarkten zijn lokale kleinschalige markten, waar de boer zijn/haar producten rechtstreeks kan aanbieden aan de klant. Korte keten, een markt met basisaanbod dicht bij huis,... Gent is dan ook voorstander van boerenmarkten, we faciliteren de oprichting ervan waar mogelijk.

BOEKENMARKT VERSCHOVEN

De boekenmarkt vindt nog steeds plaats op de Ajuinlei, waar ze tien jaar geleden startte. Het tweede deel ervan verhuisde van de ene kant van de Ajuinlei naar de andere, de stalletjes zijn tegenwoordig te vinden op de Predikherenlei i.p.v. de Recollettenlei. Deze kleine verhuis heeft niets dan voordelen: minder verkeer, een betere aansluiting bij het historisch centrum en boekenstalletjes in de zondagochtendzon.

AJUINMARKTFEESTEN & LEDEBERGSE FEESTEN SAMENGEVOEGD

Ledeberg telde enkele jaren geleden twee feestweekends op amper twee weken van elkaar. De sterke punten van beide werden gebundeld tot één op en top Ledebergs Feest, de 'Ledebergse Feesten & Lichtstoet'. De dekenij verzorgt de programmatie in de tent op het Ledebergplein, waar ook de foor te vinden is. Het Ajuinmarktcomité houdt de traditie van de Lichtstoet met verve in stand. En samen verzorgen ze nog heel wat randactiviteiten.

STADSKERMIS WONDELGEM OPGESTART

Nadat het vorige kermiscomité er mee ophield besloot vzw Hoeve Lootens om de Meikermis nieuw leven in te blazen, tot blijdschap van vele inwoners van Wondelgem. De stad ondersteunt de vzw hierin graag, zodat ook Wondelgem kan genieten van een stadskermis.

MINI-KERMIS TERDONK ONDERSTEUND

Ook in Terdonk waren enkele enthousiastelingen vragende partij om een mini-stadskermis te organiseren, een feest voor de inwoners van Terdonk. We kunnen dit als stad alleen maar toejuichen en ondersteunen dan ook graag waar mogelijk.

NIEUW REGLEMENT STRAATANIMATIE INGEVOERD

De stad vernieuwde het reglement voor straatanimatie en straatmuzikanten. Ze kunnen, mits het aanvragen van een vergunning, gratis hun act brengen op het openbaar domein. Wie centrum Gent bezoekt kan zo regelmatig een mooi en kleinschalig optreden meepikken. Om mogelijke overlast tegen te gaan wordt een act beperkt tot maximum één uur per locatie. Ook heel wat percussie-instrumenten zijn niet toegestaan.

OPRICHTING PUUR GENT

Puur Gent, de vlag waaronder het middenstandsbeleid wordt gevoerd, met als enige doel: promotie en ondersteuning van de middenstand. Het werkingsbudget voor de promotie en ondersteuning van de middenstand is gestegen van 73.000€ naar 1,2 miljoen EUR in 2017 en 1,5 miljoen in 2018.

EINDEJAARSVERLICHTING UNIFORM GEMAAKT

In het verleden hing er in het centrum in elke straat andere verlichting (of niets), ook in de deelgemeenten en aanloopstraten was er weinig kwalitatieve verlichting. Door ons uniform gemaakt: 1 contract voor de ganse stad, waarbij er op het ganse grondgebied uniforme verlichting wordt gehangen.

SHOP OP ZONDAG INGEVOERD

Shop op zondag: elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open met gratis openbaar vervoer. Shop op zondag is de merknaam waaronder dit wordt georganiseerd en waaronder promotie wordt gevoerd voor de maandelijkse koopzondag.

HANDELSINITIATIEVEN GESUBSIDIEERD

Het financieel, promotioneel en logistiek ondersteunen van initiatieven van onderuit die in een handelskern door 1 of meerdere middenstanders worden georganiseerd ter ondersteuning en promotie van de handelskern.

HANDELAARS TIJDENS WEGENWERKEN GESTEUND

TRAVAK: specifieke ondersteuning van handelaars die worden geconfronteerd met ernstige en langdurige wegenwerken, Brabantdam en Oostakker, andere werven volgen.

PARTNERSHIP OPGEZET MET GAULT&MILLAU EN FILM FEST

Partnerschappen met Gault&Millau en Film Fest. werden afgesloten. Vanuit Puur Gent werden samenwerkingen aangaan ten voordele van de handelaar.

NETWERKEVENT FILM FEST OPGEZET

Film Fest: netwerkavond en handelaarsactie PG linken aan sterke merken en belangrijke events tot bij de handelaars brengen die een graantje meepikken. Netwerkevent is al 2x doorgegaan en bijzonder geslaagd.