- Mijn Plannen - 

Plannen zijn dromen die
je efficiënt aanpakt

RUIMTE RENDABEL RECYCLEREN

Oude fabrieksgronden, zoals het Arsenaal in Gentbrugge, worden schoongemaakt en ingericht als bedrijventerrein van de toekomst. Compact en duurzaam, met een park én een parking voor de buurt. Da’s efficiënt.
LEES MEER

NUTTIGE CO2

De CO2 van bedrijven als Arcelor Mittal kan gebruikt worden als grondstof voor andere bedrijven, of om synthetisch aardgas te maken. Zo kunnen we 10 miljoen ton CO2 uit de Gentse lucht halen én minder afhankelijk worden van ingevoerde energie en grondstoffen. Da’s efficiënt.
LEES MEER

DUBBEL DUURZAAM

Door een waterstoffabriek te bouwen in de Gentse haven, kunnen we op deze propere brandstof een passagierstrein laten rijden van de Dampoort naar Zelzate. Voor de tienduizenden werknemers in onze haven. Dubbel duurzaam dus. Da’s efficiënt.
LEES MEER

EEN HAALBARE KABELBAAN

Nieuwe economische groeipolen zoals het Technologiepark en Eiland Zwijnaarde maken we bereikbaar met een kabelbaan. Voor werknemers én bezoekers, vanaf Sint-Pieters, via Flanders Expo. Goedkoper en sneller te realiseren dan een tram. Zo vermijden we dat het verkeer vastloopt en dat Zwijnaarde onleefbaar wordt. Da’s efficiënt.
LEES MEER

EVIDENT EFFICIENT

Door Gent te laten erkennen als toeristisch centrum laten we de handelaars zelf bepalen wanneer en tot hoe laat hun zaak open is. Evident. Efficiënt.
LEES MEER

RATIONELER RONDRIJDEN

Stadsdistributie zorgt voor minder vrachtwagens die leveren in de binnenstad. Tegelijk kunnen we recycleerbaar afval terug meenemen, en zelfs aankopen thuis leveren. Winkels hebben minder opslagruimte nodig, zodat er meer ruimte komt voor wonen in de binnenstad. Da’s efficiënt.
LEES MEER

VERSTANDIGER GEBRUIK VAN SCHOOLGEBOUWEN

Schoolgebouwen moeten ook buiten de schooluren openstaan voor de buurt. Voor sport, extra lessen, taallessen of inburgeringscursussen voor ouders. Da’s efficiënt.
LEES MEER

SIMPELWEG SPAARZAAM MET VOEDSEL

Foodsavers is een project dat voedseloverschotten ophaalt bij warenhuizen en veilingen, en gebruikt in sociale restaurants. Er wordt minder eten weggegooid, en elke Gentenaar kan genieten van een gezonde, betaalbare maaltijd. Da’s efficiënt.
LEES MEER

GEZOND HERGEBRUIK VAN RUIMTE

Door de snelle evolutie in de medische zorg, is het ziekenhuis Jan Palfijn te groot geworden. We maken van de vrijgekomen ruimte een huisartsenwachtpost om de spoed te ontlasten. En een sportmedisch centrum voor de Blaarmeersen-Watersportbaan. Da’s efficiënt.
LEES MEER

DIGITAAL DOELTREFFEND

Politiemensen krijgen tablets en smartphones mee, zodat ze niet telkens terug moeten naar kantoor voor de administratieve afhandeling. Zo kunnen ze veel meer de straat op. Da’s efficiënt.
LEES MEER

DOORTASTEND RUIMTELIJK ORDENEN

Op veel verkavelingen uit de jaren ‘60 en ‘70 staanwoningen die niet meer voldoen aan de moderne energie- en comforteisen. Vaak op zeer grote percelen. Veel bewoners zijn op zoek naar een kleinere woning, met minder onderhoud en zonder trappen. Door die percelen te herverkavelen, brengen we een pak nieuwe gronden op de markt. Een kans voor Gentse jongeren om in Gent te bouwen en te blijven wonen. Da’s efficiënt.

Door hoger te bouwen waar mogelijk, of boven warenhuizen, zoals aan de Watersportbaan, kunnen we meer woningen creëren zonder nieuwe open ruimte aan te snijden. Da’s efficiënt.

Met kleinere ingrepen kunnen we heel wat leegstaande sociale woningen opnieuw woonklaar maken. Een goede renovatieplanning vermindert ook de leegstand en verkort zo de wachtlijsten. Da’s efficiënt.
LEES MEER

KNIPPEN GEWOON WEGKNIPPEN

De knippen aan de Brugsepoort en het Rabot worden vervangen door verkeersleefbaarheidsplannen. Zo blijven handelsassen als de Bevrijdingslaan en de Wondelgemstraat bereikbaar en blijft het doorgaand verkeer weg uit de woonstraten. Da’s efficiënt.
LEES MEER

MEER FIETSEN MET MINDER FIETSEN

Met fietsdelen kan iedereen de fiets nemen wanneer nodig. Deelfietsen worden meer gebruikt, en nemen minder fietsparkeerplaats in. Fietsen staan niet langer rijen dik op het trottoir. Mensen met een rolstoel of kinderwagen kunnen weer ongehinderd door. Da’s efficiënt.
LEES MEER

AUTODELEN STIMULEREN

Een auto staat gemiddeld meer dan 80% van zijn levensduur gewoon stil. Deelauto’s worden meer gebruikt, en vergen minder parkeerplaatsen, zodat we meer ruimte hebben voor trottoirs, fietspaden, bomen en banken. Door deelauto’s gratis te laten parkeren en opladen (bij elektrische wagens) stimuleren we autodelen. Da’s efficiënt.
LEES MEER

UNIFORM OPLADEN

We gaan samen met de aanbieders van laadsystemen voor elektrische auto’s op zoek naar een handige en universele manier om het opladen te betalen. Met één lidmaatchap en meer beschikbare laadpunten. Da’s efficiënt.
LEES MEER

PRAKTISCHER MET PAPIEREN. OF HELEMAAL ZONDER

Een echt klantenmanagementsysteem zorgt ervoor dat burgers niet telkens opnieuw al hun gegevens moeten invullen bij elk contact met de overheid. Een dergelijk systeem wijst burgers ook spontaan op premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen.

De belastingen in Gent horen bij de laagste van alle Vlaamse centrumsteden. Dat houden we zo. En de fiscale administratie maken we een stuk eenvoudger. Voor de ondernemers én voor de stadsadministratie.

Nieuwe technologieën zoals blockchain zorgen voor een betere opvolging van dossiers, en verminderen de administratieve last, zowel voor de overheid als voor de burgers. Een volledige digitalisering van de stedelijke dienstverlening geeft een beter, sneller en goedkoper resultaat. Da’s efficiënt.
LEES MEER