- Nieuws - 

Visienota moet handel helpen


GENT - Gent is de eerste centrumstad die een eigen visienota opstelt met een duidelijk toekomstbeeld inzake handelsvestigingen. Deze week wordt de nota voorgelegd aan de sector. Daarna komt een definitieve versie die volgende maand al gepresenteerd wordt aan de gemeenteraad.

Een Vlaams decreet geeft lokale besturen voor het eerst de mogelijkheid om een handelsvestigingsbeleid uit te tekenen op vlak van visie, plan en vergunningen. De visienota is dus niets anders dan een instrument dat de economische doelstellingen koppelt aan een ruimtelijk kader. Schepen van Middenstand Christophe Peeters (Open VLD): “Een beleid op maat is cruciaal om de rechtszekerheid voor individuele handelaars, investeerders, projectontwikkelaars en retailers te versterken.

Voor de doelgroep is dit goed nieuws want ze weten bij een consequent en doordacht beleid wat de mogelijkheden voor hen zijn, nu en in de toekomst. Een voorbeeld: Gent ontwikkelt de hele zone rond Flanders Expo. The Loop verwijst naar loopings van de vliegtuigen die er ooit opstegen maar de toekomst van dit gigantisch terrein wenkt. Naast Ikea zou er een outletcenter komen maar deze piste werd verlaten. Peeters: “The Loop zal de plaats zijn waar er zich grote merken kunnen vestigen waarvoor we in de binnenstad geen plaats hebben. We willen die grote winkels concentreren op The Loop in plaats van als verschrikkelijke baanwinkels die alleen maar files en onveiligheid veroorzaken op onze grote toegangswegen.

Schakelstraten


Het plan voorziet ook in een kernversterking van het winkelapparaat in het centrum. Met de tientallen winkels en horecazaken geniet dit gebied een bovenlokale aantrekking. De visie bepaalt hier een flankerend beleid dat kleinhandel stimuleert. De nota heeft het ook over ‘schakelstraten’. “Dat zijn traditionele winkelstraten die het moeilijk hebben zoals de Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan, Dendermondsesteenweg. Die gaan we een extra impuls geven door innovatieve concepten uit te werken of bijvoorbeeld het organiseren van commerciële parkeerstraten.

De visienota wordt deze week voorgelegd aan alle middenstandsorganisaties, de opperdekenij en de verschillende handelsverenigingen dat Gent rijk is. Schepen Peeters: “Het is de bedoeling dat de neuzen allemaal in dezelfde richting wijzen zodat we een finaal document volgende maand al kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Een extern bureau moet nadien de visienota omzetten naar een ruimtelijk, bindend instrumentarium en dan zijn we vertrokken.” Deze Week (Dirk Verleyen)

terug naar nieuws