- Nieuws - 

Nieuwe bieding vrijgekomen standplaatsen voor eetstanden tijdens de Gentse Feesten


Op 15 maart 2017 vond een openbare bieding plaats voor 35 eetstanden op het openbaar domein van de Gentse Feesten, goed voor de toewijzing van 32 standen aan 26 standhouders voor een jaarlijks bedrag van 625.800 euro. Na de Gentse Feesten 2017 lieten 8 standhouders (10 standplaatsen) weten dat ze het contract opzeggen. De Stad Gent zal op donderdag 24 mei 2018 de vrijgekomen standplaatsen opnieuw per openbaar opbod toewijzen aan de hoogstbiedende.De openbare toewijzing van de vrijgekomen standplaatsen op het openbaar domein van de Stad Gent, bestemd voor de verkoop van eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse feesten 2018-2020, zal plaatsvinden op donderdag 24 mei 2018. De toewijzing van de standplaatsen zal opnieuw gebeuren via een openbare, elektronische bieding, gecoördineerd door gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent.

Een toewijzing van standplaats wordt gegund aan de meestbiedende.

De categorie, de ligging en grootte, de nutsvoorzieningen en instelprijs van de vrijgekomen standplaatsen blijven dezelfde als in 2017.

Rechtspersonen of natuurlijke personen aan wie tijdens de eerste procedure reeds standplaatsen zijn toegewezen, kunnen tijdens de huidige procedure maximaal 2 extra standplaatsen toegewezen krijgen.

Nadat de kandidaat-bieder op twee verschillende loten het hoogste bod heeft uitgebracht, zal deze uitgesloten worden van verdere deelname aan de elektronische bieding. De uitgebrachte biedingen zijn bindend en kunnen niet herroepen worden teneinde deel te nemen aan de bieding van later geveilde loten.

De algemene toewijzingsvoorwaarden voor heraanbesteding voor de vrijgekomen standen voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten 2018-2020 en de uitbatingsvoorwaarden, vindt u hier [link leggen].

Proefbieding


Om de kandidaat-bieders de mogelijkheid te geven met het systeem van openbare, elektronische bieding kennis te maken, zal vóór de effectieve openbare, elektronische bieding een proefbieding worden gehouden op 23 mei 2018.

Interesse?


Tot ten laatste 21 mei 2018, 12 uur kunnen kandidaat-bieders zich online registreren met een geldige identiteitskaart. Enkel geregistreerde kandidaten kunnen deelnemen aan de bieding. Woensdag 23 mei 2018 om 10 uur wordt een proefbieding gehouden zodat geïnteresseerden kennis kunnen maken met het systeem van de openbare elektronische bieding. Donderdag 24 mei 2018 van 10 tot 12.30 uur vindt de toewijzing per openbaar opbod van de 10 loten plaats.

Alle info en plannen kan u verkrijgen bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren op het nummer 09 269 46 00 , via e-mail efmf@stad.gent of op de website van de Stad Gent.

Informatie


Ann Boone is verantwoordelijk voor de heraanbesteding bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 269 46 00, e-mail ann.boone@stad.gent

terug naar nieuws