- Mijn Plannen - 

GEZOND HERGEBRUIK VAN RUIMTE


Door de snelle evolutie in medische zorg, is het ziekenhuis Jan Palfijn te groot geworden. We gebruiken de vrijgekomen ruimte voor een huisartsenwachtpost om de spoed te ontlasten, en om een sportmedisch centrum uit te bouwen aan de topsportsite Blaarmeersen-Watersportbaan. Da’s efficiënt.

De algemene trend in het ziekenhuislandschap neigt naar meer ambulante zorg, het verminderen van de ligduur en specialisatie binnen regionale ziekenhuisnetwerken. Concreet betekent dit voor het AZ Jan Palfijn een afbouw van bedden en het reduceren van de kosten door werk te maken van een hogere efficiëntie. Het ziekenhuis evolueert de komende jaren naar een expertisecentrum voor specifieke aandoeningen.

De locatie van het ziekenhuis, op de topsportsite Watersportbaan, biedt opportuniteiten voor de uitbouw van een volwaardig sportmedisch centrum, in samenwerking met de UGent, Sport Vlaanderen en de Stad Gent, een uniek project in Vlaanderen.

terug naar alle plannen