- Mijn Plannen - 

VERSTANDIGER GEBRUIK VAN SCHOOLGEBOUWEN


Schoolgebouwen moeten ook buiten de schooluren openstaan voor de buurt. Sporten, extra lessen, of taallessen en inburgeringscursussen voor ouders. Da’s efficiënt.

We voorzien ook in een uitbreiding van het aanbod buitenschoolse opvang, en passen het principe van de brede school algemeen toe, met activiteiten als sport en cultuur. Ook tijdens de schoolvakanties worden de scholen opengesteld, zodat ouders of vrijwilligers daar zelf opvang kunnen organiseren.

Het spreekt voor zich dat alle nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de strengste normen inzake duurzaamheid, maar ook dat ze modulair zijn en gericht op meervoudig gebruik buiten de schooluren.

terug naar alle plannen