- Mijn Plannen - 

EEN HAALBARE KABELBAAN


Om de nieuwe economische groeipolen in het zuiden van Gent, zoals het Technologiepark en Eiland Zwijnaarde, bereikbaar te maken voor werknemers en bezoekers, bouwen we een kabelbaan vanaf het Sint-Pietersstation via Flanders Expo. Goedkoper en sneller te realiseren dan een tram. Zo vermijden we dat het verkeer vastloopt, en dat Zwijnaarde onleefbaar wordt. Da’s efficiënt.

Het uitblijven van investeringen in openbaar vervoersverbindingen met onze twee belangrijkste economische ontwikkelingsdoelen, met name de haven en de zuidelijke mozaïek, vormt ronduit een bedreiging voor de economische groei, de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid. Voor de haven willen we lijn 204 langsheen de Kennedylaan bedienen met passagierstreinen, bij voorkeur via een proefproject met waterstoftreinen, zodat een dure elektrificatie niet nodig is. Voor de zuidelijke mozaïek kunnen we ook niet wachten tot er misschien ooit eens een tram komt. We pleiten dan ook voor alternatieve oplossingen, in een samenwerking tussen de Stad Gent en de privé-sector, zoals een skytram of een monorail, die sneller en goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Gent heeft ook een goed uitgebouwd netwerk van waterwegen, die kunnen worden ingezet voor vervoer van personen en goederen.

terug naar alle plannen