- Mijn Plannen - 

NUTTIGE CO2


De CO2 van bedrijven als Arcelor Mittal kan gebruikt worden als grondstof voor andere bedrijven, of om synthetisch aardgas te maken. Zo kunnen we tegelijk10 miljoen ton CO2 uit de Gentse lucht halen, en minder afhankelijk worden van ingevoerde energie en grondstoffen. Da’s efficiënt.

We zullen dan ook volop inzetten op een innovatieve, klimaatneutrale en duurzame economie, en proeftuinen voorzien voor nieuwe economische concepten, zoals autonome voertuigen, onder meer voor het verder uitbouwen van het Stadsdistributieplatform Gent Levert. Ook het hergebruik van afvalmaterialen als energiebron of grondstof geeft voeding aan een totaal nieuwe economie. De Stad Gent en de UGent nemen momenteel al het voortouw op internationaal vlak, onder meer via het project Capture.

De Stad Gent kan ook zelf innovatieve bedrijven ondersteunen, door bij aanbestedingen te vertrekken van een algemene probleemstelling in plaats van een gedetailleerd technisch bestek. De Stad en de private spelers werken dan samen een oplossing uit. Hiervoor kunnen we verder bouwen op de ervaringen met projecten als Startup-in-Residence.

Het Wintercircus wordt ontwikkeld als centrum voor innovatie, in samenwerking met de UGent, Imec en private spelers. Ook de Startersfabriek, als motor voor start-ups en scale-ups, krijgt daar een uitvalsbasis. Om internationale bedrijven en onderzoekers te blijven aantrekken, werken we actief mee aan een secundaire afdeling van de Internationale School Gent.

De Gentse haven heeft in het verleden steeds een voortrekkersrol gespeeld inzake duurzaamheid en innovatie. We versterken dit beleid, door voluit de kaart te trekken van de biogebaseerde economie, maar ook door de ontwikkeling van een waterstofcluster, het hergebruik van afvalstromen en de recyclage van CO en CO2 tot nuttige grondstoffen, en zelfs synthetisch aardgas.

We breiden ook het stadsverwarmingsnet uit, zodat restwarmte van elektriciteitsproductie, industriële processen of afvalverwerking kan gebruikt worden om woningen te verwarmen. Inzake energieproductie werken we actief mee aan proefprojecten, zoals een waterstoffabriek in de Gentse Haven. Die waterstof kunnen we aanwenden als brandstof, voor bussen, vrachtwagens en treinen, maar ook combineren met CO2 die we opvangen bij Arcelor-Mittal om synthetisch gas te maken, dat we weer kunnen gebruiken voor elektriciteitsproductie met warmterecuperatie.

Toch zullen we ons de komende jaren ook moeten wapenen tegen een aantal gevolgen van de klimaatopwarming die nu al voelbaar zijn. Dat betekent concreet meer groen en water in de stad om het hitte-eilandeffect te milderen, ontharding om waterinfiltratie mogelijk te maken bij felle regenbuien en zo overstromingen te vermijden, en groendaken en groene gevels om de stad af te koelen en de lucht te zuiveren. Dat deze ingrepen het beeld van de stad een stuk aangenamer maken, is uiteraard mooi meegenomen.

Meer dan ooit is afval tegelijk ook een grondstof. In een regio waar natuurlijke energiebronnen en grondstoffen schaars zijn, en waar we voor de invoer van dergelijke strategische hulpbronnen aangewezen zijn op instabiele regio’s en bedenkelijke politieke regimes, kan het hergebruik van afval als grondstof of energiebron niet alleen milieuwinst, maar ook een totaal nieuwe economische sector én geostrategische onafhankelijkheid betekenen. We willen dan ook investeren in een nieuwe verwerkingsinstallatie die afval vergast in plaats van verbrandt.

Om dit te kunnen doen, is selectieve inzameling essentieel. Gent is al jaren pionier op dat vlak, maar de samenwerking met zowel de maakindustrie als kringloopbedrijven kan proactiever en intenser. We willen dan ook de afvalstromen grondig in kaart brengen, verder experimenteren met materialenpaspoorten voor gebouwen, en inzetten op herstel- en doelpunten in de wijken. De invulling van de Sint-Jozefkerk in het Rabot creëert mogelijkheden voor een proefproject.

Voor de inzameling van huishoudelijk en horeca-afval maken we maximaal gebruik van ondergrondse inzamelpunten.

terug naar alle plannen