- Mijn Plannen - 

AUTODELEN STIMULEREN


Een auto staat gemiddeld meer dan 80% van zijn levensduur gewoon stil. Deelauto’s worden meer gebruikt, en vergen minder parkeerplaatsen, zodat we meer ruimte hebben voor trottoirs, fietspaden, bomen en banken. Door deelauto’s gratis te laten parkeren en opladen (bij elektrische wagens) stimuleren we autodelen. Da’s efficiënt.

Vanuit de vaststelling dat de meeste wagens een groot deel van de tijd stilstaan, willen we voluit de kaart trekken van autodelen, zeker voor de tweede gezinswagen. Niet alleen bestaande verenigingen en initiatieven moeten hierin betrokken worden, ook de autofabrikanten zelf springen op die kar. Om autodelen te bevorderen, willen we kosteloos parkeren invoeren voor deelwagens over het ganse grondgebied We voorzien buurtparkings om het straatparkeren te bundelen en zo meer ruimte vrij te maken op straat voor groen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Om parkings van bedrijven en warenhuizen ook na de openingsuren bruikbaar te maken, schakelen we een parkeermakelaar in. Bij stadsvernieuwingsprojecten, zoals in de wijk Heilig Hart of in Nieuw-Gent, wordt van bij aanvang ruimte voorzien voor halfondergrondse buurtparkings met op het dak groen of sport- en speelmogelijkheden.

terug naar alle plannen