- Mijn Plannen - 

MEER FIETSEN MET MINDER FIETSEN


Een fietsdeelsysteem zorgt ervoor dat iedereen een fiets kan gebruiken wanneer nodig. Deelfietsen worden meer gebruikt, en vergen minder fietsparkeerplaatsen. Zo zorgen we er ook voor dat fietsen niet langer rijen dik op het trottoir staan, en de doorgang van mensen met een rolstoel of kinderwagen belemmeren. Da’s efficiënt.

Algemeen is er een fors tekort aan comfortabele en veilige fietsstallingen in Gent. Willen we vermijden dat fietsen op het trottoir of ergens in het wilde weg geparkeerd worden, dan moeten we voorzien in degelijke stallingen. Het gaat dan om klassieke rekken op straat, maar ook om buurtstallingen of inpandige fietsstallingen, waar mogelijk met automatische stapeling van fietsen, en gecombineerd met materiaal om kleine herstellingen uit te voeren en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Tegelijk treden we streng op tegen het ‘wildparkeren’ van fietsen, zoals we dat ook doen voor auto’s.

Ook de invoering van een fietsdeelsysteem, zoals nu al onder meer in Brussel en Antwerpen is geïmplementeerd, kan de fietsparkeerdruk verminderen, en in de plaats komen van de diverse fietssystemen die vandaag bestaan.

terug naar alle plannen