- Mijn Plannen - 

KNIPPEN GEWOON WEGKNIPPEN


De knippen aan de Brugsepoort en het Rabot worden vervangen door verkeersleefbaarheidsplannen voor die wijken. Zo blijven handelsassen als de Bevrijdingslaan en de Wondelgemstraat bereikbaar, terwijl we ook doorgaand verkeer weghouden uit de woonstraten. Da’s efficiënt.

Het huidige circulatieplan is een dynamisch gegeven. Verkeer gedraagt zich immers als water, het vindt altijd zijn weg. We willen dus de komende jaren verder evalueren en bijsturen waar nodig, zonder de fundamentele keuzes onderuit te halen, zoals het weren van doorgaand verkeer in de binnenstad.

Wel zijn we er van overtuigd dat er buiten het centrum nog heel wat werk aan de winkel is. Zo zijn we gevoelig voor de kritiek dat de knippen aan het Rabot en de Brugsepoort deze wijken letterlijk hebben afgesneden van de rest van de stad. We willen dan ook het evenwicht tussen verkeersleefbaarheid (die merkelijk is verbeterd in de beide wijken) en bereikbaarheid herstellen door de knippen te vervangen door verkeersleefbaarheidsplannen, die bereikbaarheid, vooral dan van de handelsassen Bevrijdingslaan - Phoenixstraat en Wondelgemstraat, verzoenen met het weren van doorgaand verkeer in de woonstraten.

terug naar alle plannen