- Mijn Plannen - 

DOORTASTEND RUIMTELIJK ORDENEN


Veel oudere verkavelingen, uit de jaren ‘60 en ‘70, bestaan uit woningen die niet meer voldoen aan de moderne energie- en comforteisen, en die vaak op zeer grote percelen staan. Vaak wonen daar mensen die op zoek gaan naar een kleinere woning, met minder onderhoud en zonder trappen. Door die percelen te herverkavelen, brengen we een pak nieuwe gronden op de markt en bieden we Gentse jongeren de kans om in Gent te bouwen en te blijven wonen. Da’s efficiënt.

In de komende jaren zal de focus verschuiven naar de zogenaamde 20ste-eeuwse gordel. Daar vinden we vaak te grote percelen en woningen die nooit kunnen voldoen aan de hedendaagse normen van comfort en energiezuinigheid. Veel van deze woningen zijn in eigendom van de babyboomers, die stilaan uitkijken naar kleinere woningen met minder onderhoud of zonder trappen. Er dient zich dus een perfecte gelegenheid aan om deze percelen te herontwikkelen naar kleinere grondgebonden woningen of kleine projecten van meergezinswoningen. Ook het Masterplan voor Nieuw Gent voeren we uit.

In elk van die projecten wordt voldoende private of gedeelde buitenruimte voorzien, naast publieke groen- en speelvoorzieningen. We stellen immers vast dat het gebrek daaraan de voornaamste reden is voor dertigers om de stad te verlaten.

terug naar alle plannen