- Mijn Plannen - 

RUIMTE RENDABEL RECYCLEREN


Oude fabrieksgronden, zoals het Arsenaal in Gentbrugge, worden schoongemaakt en ingericht als bedrijventerrein van de toekomst: compact en duurzaam, met een park voor de buurt en een parking die buiten de werkuren bruikbaar is voor de buurtbewoners. Da’s efficiënt. 

Zoals Gent in de 19de eeuw de voorloper was in industriële innovatie, en op het einde van de 20ste eeuw via onder meer Flanders Technology International de bakermat voor nieuwe technologie en een nieuw, zelfbewust Vlaams ondernemerschap, zo kan Gent ook in de komende decennia een belangrijke internationale rol spelen in nieuwe domeinen als biotechnologie, cleantech, circulaire economie en energie.Gent dus als hoofdstad van de Toekomst, onder de vlag van Flanders Technology 2.0.

Als liberalen zijn we er immers van overtuigd dat wetenschap en technologie, in een samenspel van overheid, kennisinstellingen, ondernemers en burgers, een antwoord kunnen en zullen bieden op de uitdagingen en bedreigingen voor onze samenleving, zoals klimaatopwarming, vervuiling en gezondheid

De stedenbouwkundige visie voor de toekomst moet voldoende ruimte voorzien voor ondernemen, niet alleen vandaag, maar ook voldoende reserve voor de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is zonder netto nieuwe open ruimte aan te snijden.

Terreinen die vroeger werden gebruikt voor economische activiteiten moeten, eventueel na sanering, opnieuw ingezet worden ten bate van de economie. Nieuwe bedrijventerreinen moeten bovendien anders worden ingericht: compacter, gestapeld, gericht op duurzaamheid, ook inzake mobiliteit. De gronden van het oude spoorwegarsenaal in de wijk Moscou moeten de komende jaren omgevormd worden tot een showcase als bedrijventerrein van de toekomst, geïntegreerd in een dichtbevolkte wijk.

Technologische evoluties zorgen er ook voor dat productiebedrijven er morgen totaal anders zullen uitzien dan de fabrieken uit de 20ste eeuw. Technieken zoals 3D-printing zorgen ervoor dat de ‘fabriek’ van de toekomst niet alleen kleinschaliger is, maar ook veel eenvoudiger geïntegreerd kan worden in het stadsweefsel. Bovendien zullen we bedrijfsgebouwen toekomstbestendig, en dus flexibel moeten inrichten.

terug naar alle plannen